Med estetik, naturvetenskap och miljö i fokus får barnen utvecklas i en pedagogisk och lekfull miljö. Vi arbetar ibland utifrån olika teman, som varierar under terminerna och följer barnens utveckling.

Varje vecka är vi ute i skogen och lär oss mer om naturen och vår miljö.

Den planerade, pedagogiska verksamheten är koncentrerad till tisdagar, onsdagar och torsdagar. Då fokuserar vi bland annat på språket, dans och skapande.